VURDERING AF ANDELSBOLIGER

Andelsboligloven giver mulighed for at man som andelshaver kan få godtgjort de udgifter man har haft til at forbedre sin bolig. Mange andelsboligforeninger har derfor skrevet ind i vedtægterne, at lejlighederne skal vurderes før de fraflyttes. Og mange foreninger kræver at det er en uvildig vurderingsmand, der foretager vurderingen.

 

Jeg har fungeret som vurderingsmand i mange år, og er i dag fast tilknyttet mere end 25 andelsboligforeninger. Jeg er også tilknyttet ABF, der har mig på listen når foreninger henvender sig for at få hjælp til en vurdering. ABF udmelder mig også i voldgiftssager og som syns- og skønsmand.

 

Du er velkommen til at kontakte mig for et tilbud, både som medlem af bestyrelsen og som andelshaver!