KOORDINERING OG PROJEKTLEDELSE

I det meste af mit arbejdsliv, har jeg arbejdet med projektledelse og koordinering.

På tegnestuerne primært som sagsarkitekt med ansvar for projektering, gennemførelse samt dialog med brugere, bygherrer og håndværkere. Og i 16 år i SBS som bygherrerådgiver og chefkonsulent.

 

Min fokus har været arbejdet med processer og koordinering - helst i tæt forbindelse med de mennesker, projekterne har været rettet imod. Min baggrund som konsulent i SBS har ført mig til primært at arbejde med renoveringsprojekter, både i forhold til den eksisterende bygningsmasse og opretning af byrummene mellem husene.

 

I dag projekterer jeg ikke. Det er der så mange dygtige kollegaer der kan bedre end jeg. Men jeg arbejder meget gerne sammen med både planlæggere og projekterende med det mål altid at få det bedste ud af samarbejdet i et givent projekt. Det primære arbejdsfelt er procesrådgivning, koordinering og projektledelse. Og så er jeg god til at skrive ansøgninger om støtte til projekter.

 

Mit udgangspunkt er altid at skabe de bedste resultater ved hjælp af en frugtbar dialog, en stram projektstyring og et tillidsfuldt samarbejde med alle involverede parter.

Og så sætter jeg en ære i altid at samle det bedste rådgiverteam til løsning af opgaverne. Det kan jeg bl.a. på baggrund af et stort netværk blandt de dygtigste rådgivere på alle felter.